เงินบาทแข็งค่า และเงินบาทอ่อนค่า เพราะอะไร ?

เริ่มโดย admin, ตุลาคม 17, 2021, 04:46:59 PM

« หน้าที่แล้ว - ต่อไป »

admin

1. ดุลการค่าและการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ

– หากประเทศไทยเกินดุลการค้า คือ มีมูลค่าส่งออกมากกว่ามูลค่านำเข้า หรือ มีเงินทุนเคลื่อนย้ายจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศมากๆ ประเทศก็จะมีเงินดอลลาร์ฯ "มากขึ้น" เงินทุนที่ย้ายเข้ามาจะถูกแลกจากเงินดอลลาร์ฯเป็นเงินบาท ทำให้อุปสงค์หรือความต้องการเงินบาทเพิ่มขึ้นส่งผลให้เงินบาทมีค่าเพิ่มขึ้น (ค่าเงินบาทแข็งขึ้น)
– ประเทศไทยขาดดุลการค้า คือ มีมูลค่าส่งออกน้อยกว่านำเข้า หรือ มีเงินทุนเคลื่อนย้ายออกจากประเทศมากๆ ก็จะทำให้ประเทศมีเงินดอลลาร์ฯ "น้อยลง" มีความต้องการแลกเงินบาทเป็นเงินดอลลาร์ฯ เพื่อนำออกนอกประเทศมากขึ้น ส่งผลให้เงินบาทมีค่าลดลง (ค่าเงินบาทอ่อนค่า)

2.อัตราดอกเบี้ย

โดยปกติเงินทุนจะเคลื่อนไหวจากประเทศที่อัตราดอก "เบี้ยต่ำ" กว่าไปประเทศที่อัตราดอกเบี้ย "สูงกว่า" เนื่องจากนักลงทุนมองว่าผลตอบแทนให้มากกว่าจากความเสี่ยงประเภทเดียวกัน แต่ในท้ายที่สุดแล้วอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงไปจะส่งผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนของทั้งสองประเทศ เช่น

– หากอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกาปรับตัว "ลดลง" จะทำให้อัตราดอกเบี้ยไทย "ไม่ได้เปลี่ยนแปลง" โดยเปรียบเทียบ ทำให้ส่งผลให้มีเงินลงทุนเคลื่อนย้ายเข้าประเทศไทยมากขึ้น เงินทุนที่เคลื่อนย้ายเข้ามาจะถูกแลกเป็นเงินบาททำให้ความต้องการซื้อเงินบาทสูงขึ้น ค่าเงินบาทจึงแข็งค่าขึ้น
– ในทางตรงกันข้าม หากอัตราดอกเบี้ยไทยปรับตัวลดลง ก็จะทำให้อัตราดอกเบี้ยโดยเปรียบเทียบของไทยกับต่างประเทศที่ยัง "ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย" ส่งผลให้มีเงินทุนไหลออก จึงมีความต้องการขายเงินบาทเพื่อนำไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินดอลลาร์ฯเพิ่มขึ้นค่าเงินบาทจึงอ่อนค่าลง

3. อื่นๆ
การเมือง ความมั่นคง และ นโยบายธนาคารกลาง

บจก.สยามเอวีเอส
63 Moo 2 แพรกษาใหม่ เมือง สมุทรปราการ
นำเข้า-จำหน่าย เครื่องจักร cnc มือสองญี่ปุ่น
ติดต่อ คุณ ธนเดช  084-387-2401
EMAIL kiattub@gmail.com
คลิกลิ้งแอดไลน์ได้เลย Line id : boysiamavs
http://line.me/ti/p/~boysiamavs

    

admin

สรุปภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของไทย

เดือนสิงหาคม 2564 และในช่วงมกราคม - สิงหาคม 2564

-------------------------------------------

1.   การส่งออก

1.1   เดือนสิงหาคม 2564 ส่งออกมูลค่า 715,416.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม 2563 ร้อยละ 12.83 และเพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาร้อยละ 0.95

       เมื่อคิดเป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ มีมูลค่า 21,976.23 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม 2563 ร้อยละ 8.93 แต่ลดลงจากเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ร้อยละ 2.98

1.2   ในช่วงมกราคม – สิงหาคม ปี 2564 ส่งออกมูลค่า 5,441,613.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2563 ร้อยละ 13.78 และเมื่อคิดเป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ ส่งออกมูลค่า 176,961.70 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.25

2.   การนำเข้า

2.1   เดือนสิงหาคม 2564 นำเข้ามูลค่า 765,248.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม 2563 ร้อยละ 53.20 และเพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาร้อยละ 7.39

       เมื่อคิดเป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ นำเข้ามูลค่า 23,191.89 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม 2563 ร้อยละ 47.92 และเพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาร้อยละ 3.22

2.2   ในช่วงมกราคม – สิงหาคม ปี 2564 นำเข้ามูลค่า 5,476,523.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2563 ร้อยละ 29.52 และเมื่อคิดเป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ นำเข้ามูลค่า 175,554.75 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.97

3.   ดุลการค้า

3.1   เดือนสิงหาคม 2564 ไทยขาดดุลการค้ามูลค่า 49,832.40 ล้านบาท เปลี่ยนจากเดือนสิงหาคม 2563 ที่เกินดุลการค้ามูลค่า 134,547.94 ล้านบาท และเมื่อคิดเป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ ไทยขาดดุลการค้ามูลค่า 1,215.66 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เปลี่ยนจากเดือนสิงหาคม 2563 ที่เกินดุลการค้ามูลค่า 4,496.76 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

3.2   ในช่วงมกราคม – สิงหาคม ปี 2564 ไทยขาดดุลการค้ามูลค่า 34,909.98 ล้านบาท เปลี่ยนจากช่วงเดียวกันของปี 2563 ที่เกินดุลการค้ามูลค่า 554,070.73 ล้านบาท และเมื่อคิดเป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ ไทยเกินดุลการค้ามูลค่า 1,406.95 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2563 ร้อยละ 92.79
บจก.สยามเอวีเอส
63 Moo 2 แพรกษาใหม่ เมือง สมุทรปราการ
นำเข้า-จำหน่าย เครื่องจักร cnc มือสองญี่ปุ่น
ติดต่อ คุณ ธนเดช  084-387-2401
EMAIL kiattub@gmail.com
คลิกลิ้งแอดไลน์ได้เลย Line id : boysiamavs
http://line.me/ti/p/~boysiamavs