เครื่องตัดพับโลหะ / Press shearing machine

   
เครื่องพับ amada 400 ตัน ยาว 3000 mm

เครื่องตัดโลหะ KANSAI ตัดได้หนา 13 mm ยาว 3050 mm

Shearing machine Max. worksheet thickness: 6 mm Max. Cutting Length: 2500 mm

Shearing machine Max. worksheet thickness: 6.5 mm Max. Cutting Length: 1280 mm

เครื่องตัดโลหะ หนา 4.5 มม. ยาว 2500 มม. AMADA

เครื่องตัดโลหะ หนา 16 มม. ยาว 6100 มม. AMADA

เครื่องตัดโลหะ หนา 6.5 มม. ยาว 4100 มม. AMADA

เครื่องตัดโลหะ หนา 6.5 มม. ยาว 2500 มม. AMADA

เครื่องพับโลหะ ยาว 300 mm ขนาด 29 ตัน AMADA

เครื่องพับโลหะ 5100 mm ขนาด 225 ตัน

เครื่องพับ ยาว 3050 mm 110 ตัน MARU

เครื่องพับโลหะ ยาว 1200 มม 25 ตัน AMADA

เครื่องตัดมุม workpeice size: 220x220 mm หนา 3.2 mm AMADA

เครื่องพับโลหะ 100 ตัน ยาว 3000 mm RG-100 AMADA

เครื่องพับโลหะ 50 ตัน ยาว 2000 mm RG-50 AMADA

เครื่องพับยาว 8000 mm ขนาด 1500 ตัน Kawasaki

เครื่องพับโลหะ length: 1250 mm KOMUTSU

เครื่องตัดมุม

เครื่องพับ ยาว 4 m 110 ตัน MARU

เครื่องตัด โลหะ ตัดได้ยาว 1280 มม หนาสุด 4.5 มม AIZAWA
ขายเครื่องตัด โลหะ ตัดได้ยาว 4055 มม หนาสุด 4.5 มม AMADA

เครื่องตัด โลหะ ตัดได้ยาว 3000 มม หนาสุด 6.5 มม AMADA


เครื่องตัดโลหะ หนา 13 มม. ยาว 3100 มม. AIZAWA

เครื่องตัดเหล็ก หนา 4.5 มม ยาว 1220 มม Shearing Machine AMADA


เครื่องตัด โลหะ ตัดได้ยาว 3070 มม หนาสุด 4.5 มม AMADA

เครื่องพับโลหะ
/Press brakemachine

เครื่องพับโลหะ กว้าง 2500 มม 100 ตัน KANTO

เครื่องพับโลหะ Model: RG35S Max. bend length: 1200 mm Amada

Pressbrake Machine Press capacity: 35 ton AMADA

เครื่องพับโลหะ พับได้ยาว 2400 mm Press capacity 80 tons AMADA

เครื่องพับโลหะ Max length 2000 mm Press capacity 80 tons AMADA

เครื่องพับโลหะ พับได้ยาว 2550 mm 110 ตัน KOMATSU

เครื่องพับโลหะ พับได้ยาว 4000 มม AMADA

เครื่องพับ พับได้ ยาว 2060 มม AMADA

เครื่องพับ พับได้ ยาว 3000 มม AMADA

เครื่องพับโลหะ AMADA ยาว 4000 มม ขนาด 450 ตัน

เครื่องพับโลหะ ขนาด 100 ตัน พับได้ยาว 2500 มม.

เครื่องพับ 400 ตัน พับได้ยาว 6 เมตร AMADA

For more information Email : kiattub@gmail.com MSN :Tublang9@hotmail.com