เครื่องปั้มไฮดรอลิค / Hydraulic press

   
Oil Press 100T frame

Hydraulic press 200Tons KAWASAKI

Hyadraulic press 30 tons

Hydraulic press 200 tons KONGO

เครื่องปั้มไฮดรอลิค 50 ตัน

Hydraulic press 250Tons DAIDO

Die spotting press 100 tons SANKI