เครื่องเจียรซีเอ็นซี / Cnc grinder

   
NC lnternal grinder TOYO

CNC Surface Grinder Work table size 800x2000 mm Sumitomo

cnc grinder Grinding length: 600 mm TOYODA

Cnc grinder Grinding length 2000 mm

CNC Surface Grinder Table 900x400mm

CNC Jig Grinder Machine

CNC Surface Grinder

cnc grinder Grinding length: 600 mm TOYODA

CNC Gun Drill Miroku


CNC Internal Grinder Taisei


For more information Email : kiattub@gmail.com MSN :Tublang9@hotmail.com