เลื่อยสายพาน / band saw


Band saw H-650HD (1982) Amada

Sawing machine Amada HA-400 (1991), w/feeder.